Phần Mềm Quay Phim Chuyên Nghiệp Screenflick For Mac Trên Macbook

Jul 15, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Screenflick Cho Macbook Screenflick 2.7.32 Screenflick 2.7.41 Screenflick 2.7.42

Phần Mềm Quay Phim Chuyên Nghiệp Screenflick For Mac Trên Macbook

Screenflick là một ứng dụng quay phim chuyên nghiệp trên mac os tập trung vào việc ghi màn hình: cung cấp khả năng thu âm và màn hình với chất lượng cao nhất, rõ nét và cung cấp các công cụ chính cần thiết để người xài macbook dù bạn là nghiệp dư hay chuyên nghiệp dễ đang quay màn hình của bạn để lưu lại cho mọi người xem. Screenflick được xây dựng một công cụ ghi âm thông minh, Screenflick sử dụng hiệu quả sức mạnh xử lý trong khi thu được cả độ phân giải và chất lượng cao nhất của màn hình và âm thanh của máy Mac.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *