Phần Mềm Quay Phim Màn Hình Macbook Camtasia 2019 Yêu Thích Nhất

July 7, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Camtasia 2019.0.8 Camtasia 2019 phiên bản khác Camtasia 2019

Phần Mềm Quay Phim Màn Hình Macbook Camtasia 2019 Yêu Thích Nhất

Camtasia 2019 trên mac os giúp mỗi người xài máy tính macbook dễ dàng để ghi và tạo các video có giao diện chuyên nghiệp trên mọi máy tính xài hệ điều hành mac os x.Ghi lại bất cứ điều gì trên màn hình máy tính của bạn các trang web, phần mềm, cuộc gọi video hoặc bản trình bày PowerPoint.
Biến bài thuyết trình của bạn thành một video. Ghi hoặc nhập slide PowerPoint trực tiếp vào Camtasia.

Không còn phải lo lắng hay tìm kiếm 1 giải pháp thế nào mà có thể lưu lại những gì đang xảy ra trên màn hình máy tính quả táo.

 

Comments
  • Phần mềm mình ưu thích giờ đã tìm thấy cảm ơn bạn nhiều phần mềm dùng tốt

    nguyenanwaves July 8, 2019 2:55 am

Leave a Reply

Skip to toolbar