Phần Mềm Sao Chép Carbon Copy Cloner – Khôi Phục Dữ Liệu Trên Mac

Jul 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Carbon Copy Cloner Cho Macbook Carbon Copy Cloner 4.1.13 Carbon Copy Cloner 4.1.15 (4548) Carbon Copy Cloner 4.1.16 Carbon Copy Cloner 4.1.17 Carbon_Copy_Cloner_v5.0.2 Carbon Copy Cloner 5.0.3 (5115) Carbon Copy Cloner 5.1 (5389) Carbon_Copy_Cloner_5.1.4__5482 Carbon Copy Cloner 5.1.7 (5627) Carbon Copy Cloner 5.1.8.5702 Carbon Copy Cloner 5.1.9

Phần Mềm Sao Chép Carbon Copy Cloner – Khôi Phục Dữ Liệu Trên Mac

Carbon Copy Cloner trên máy tính hỗ trợ sao chép tốt hơn so với cách copy thông thường. Giả sử một ngày : máy Mac của bạn mở không lên, treo táo và tất cả những gì bạn lo lắng là làm sao để lấy dữ liệu trong ổ cứng ra ngoài. Với các bản sao lưu thông thường, bạn sẽ dành cả ngày để sao chép và copy lại tất cả dữ liệu.

Với Carbon Copy Cloner, dữ liệu của bạn và dữ liệu của hệ điều hành đều được lưu giữ trên một ổ đĩa có thể khởi động, sẵn sàng hỗ trợ bạn khắc phục nhanh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *