Phần Mềm Scrutiny Tối Ưu Hóa Website Cho Dân Làm Web Bằng Macbook

July 1, 2019
Graphics Design
1 0
Scrutiny 9.6.1 Scrutiny phiên bản khác Scrutiny

Phần Mềm Scrutiny Tối Ưu Hóa Website Cho Dân Làm Web Bằng Macbook

Chỉ một vài nhấp chuột cho ứng dụng Scrutiny  chạy trên mac os x là có thể kiểm tra website của bạn có được tối ưu và hoàn hảo chưa?

  • Kiểm tra liên kết
  • SEO
  • Sơ đồ trang web
  • Lỗi chính tả
  • Báo cáo

Để cài đặt chương trình Scrutiny macbook bạn cần đạt yêu cầu:

  • Mac OS 10.8 trở lên, Intel. 10.12 (Sierra)
  • Người dùng 10.6 nên chạy phiên bản 6.8.21
  • Mac os x 10,5 người dùng nên chạy phiên bản 4.5.5 (chạy 32-bit)

Leave a Reply

Skip to toolbar