Phần Mềm SimpleMind Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Theo Ý Bạn Trên Mac Os

July 15, 2019
Uncategorized
1 0
SimpleMind SimpleMind 1.25.0

Phần Mềm SimpleMind Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Theo Ý Bạn Trên Mac Os

SimpleMind cho mac os là một công cụ Bản đồ tư duy biến macbook của bạn thành một thiết bị động não, thu thập ý tưởng và thiết bị cấu trúc ý nghĩ.Giúp người dùng macbook dễ dàng quản lý công việc và mọi thứ dễ dàng, sống có hiệu quả hơn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar