Phần Mềm SMART Utility Kiểm Tra Ổ Cứng Macbook Trực Tiếp Trên Mac Os X

June 28, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Tải Phần Mềm SMART Utility Cho Macbook SMART Utility 3.2.3 SMART Utility 3.2.5

Phần Mềm SMART Utility Kiểm Tra Ổ Cứng Macbook Trực Tiếp Trên Mac Os X

SMART Utility là một ứng dụng chạy trực tiếp trên mac os x để quét hệ thống chẩn đoán phần cứng của ổ đĩa cứng macbook, imac hay các thiết bị máy tính apple khác. SMART (Công nghệ tự giám sát, phân tích và báo cáo) là một hệ thống được các nhà sản xuất của họ tích hợp vào ổ cứng để báo cáo về các phép đo khác nhau (được gọi là thuộc tính) của hoạt động của ổ cứng.

Các thuộc tính có thể được sử dụng để phát hiện khi ổ cứng gặp sự cố về cơ hoặc điện và có thể chỉ ra khi ổ cứng bị hỏng. SMART Utility có thể đọc và hiển thị các thuộc tính này. Điều này cho phép thời gian để hy vọng sao lưu, và sau đó thay thế ổ đĩa. SMART Utility cũng cho phép chạy tự kiểm tra tích hợp của ổ đĩa, điều này cũng có thể chỉ ra sự cố trên ổ đĩa.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar