Phần Mềm Soạn Văn Bản Smultron Nhẹ & Dễ Sử Dụng Trên Macbook

July 9, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Smultron 12.0.6 Smultron phiên bản khác Smultron

Phần Mềm Soạn Văn Bản Smultron Nhẹ & Dễ Sử Dụng Trên Macbook

Smultron trên hệ điều hành mac os hỗ trợ đọc và chỉnh sửa file text nhanh chóng, dễ dàng  mà không quá phức tạp. Sự đơn giản của nó giúp mọi người viết và chỉnh sửa tất cả các loại văn bản.

Sử dụng Smultron để viết mọi thứ từ một trang web, một kịch bản, một danh sách việc cần làm, một cuốn tiểu thuyết cho toàn bộ ứng dụng.

Smultron được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia. Đó là nơi có tất cả các công cụ văn bản một người cần. Và mọi người đều có thể sử dụng nó vì nó được dịch sang nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ đầy đủ cho khả năng truy cập.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar