Phần Mềm SyncMate Expert Đồng Bộ Macbook Với Mọi Thiết Bị Khác Bất Kỳ

July 11, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải SyncMate Cho Macbook SyncMate v8.1.475 SyncMate phiên bản khác

Phần Mềm SyncMate Expert Đồng Bộ Macbook Với Mọi Thiết Bị Khác Bất Kỳ

Bạn muốn đồng bộ máy tính macbook của bạn với mọi thiết bị di động, máy tính mac khác về với thứ mà ở đâu bạn cũng có ngay dữ liệu cần. SyncMate Expert sẽ giúp bạn đồng bộ với nhau tất cả.

 • Calendar
 • Contacts
 • Background Sync
 • Folders
 • Tự động đồng bộ hóa
 • Mount disk
 • SMS
 • Call History
 • Bookmarks
 • Reminders
 • Photos
 • iTunes
 • Music
 • Backup

Giữ dữ liệu của bạn đồng bộ giữa Mac và nhiều thiết bị hoặc tài khoản trực tuyến. Không cần phải mua một số giải pháp đồng bộ hóa để đồng bộ hóa máy Mac của bạn với từng thiết bị hoặc tài khoản – chỉ cần tải xuống SyncMate và tất cả các thiết bị được hỗ trợ sẽ được đồng bộ hóa trong một ứng dụng.

Leave a Reply

Skip to toolbar