Phần Mềm Tải & Sắp Xếp File Leech Cho Macbook Gọn Nhẹ Dễ Xài

July 16, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
GOOGLE DRIVE Leech 3.1.5 FSHARE Leech 3.1.4 Tải Leech Cho Macbook

Phần Mềm Tải & Sắp Xếp File Leech Cho Macbook Gọn Nhẹ Dễ Xài

Phần mềm hỗ trợ tải nhanh Leech trên macbook, quản lý tải xuống nhẹ nhưng mạnh mẽ.Không còn phụ thuộc quá nhiều vào trình duyệt mà bạn đang xài.

Hỗ trợ của Leech 3 để tải xuống nhanh (trên các máy chủ hỗ trợ tính năng này) có nghĩa là bạn có thể tải xuống nhiều luồng dữ liệu cùng một lúc, có thể tăng tốc độ tải xuống của bạn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar