Phần Mềm Tải Video Folx Downloader Pro Trên Macbook Dễ Dàng

July 20, 2019
Hỗ Trợ Download, Upload
0 0
Folx Pro 5.15.13938 Folx Pro phiên bản khác Folx Pro

Phần Mềm Tải Video Folx Downloader Pro Trên Macbook Dễ Dàng

Folx giúp tải xuống cực kỳ dễ dàng: chỉ cần mở trang có tệp cần tải xuống, nhấp vào liên kết trong trình duyệt của bạn và Folx sẽ bắt đầu tải xuống cho bạn. Ứng dụng chia nhỏ tệp đang được tải xuống trong tối đa mười luồng, do đó làm tăng đáng kể tốc độ tải xuống.

Tùy chọn tiếp tục tự động của nó có ích khi quá trình tải xuống bị gián đoạn. Bạn cũng có thể chỉ định một thẻ hoặc một vài nội dung được tải xuống để tìm kiếm chính xác và dễ dàng thông qua các tệp đã tải xuống. Bạn có thể tối ưu hóa phân bổ lưu lượng giữa các ứng dụng khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ tải xuống và tải lên theo cách thủ công.

Comments
  • Phần mềm tải chuẩn luôn, xài mướt thật

    vuiproduction July 22, 2019 11:46 am

Leave a Reply

Skip to toolbar