Phần Mềm Thiết Kế Affinity Designer Trên Mac Os X Như Illustrator Của Adobe

June 29, 2019
Graphics Design
1 0
Affinity Designer v1.8.3 Affinity Designer Beta phiên bản khác Affinity Designer Beta /span>

Phần Mềm Thiết Kế Affinity Designer Trên Mac Os X Như Illustrator Của Adobe

Affinity Designer trên hệ điều hành mac os x là phần mềm thiết kế đồ họa như adobe illustration nhanh nhất, mượt mà nhất, chính xác nhất hiện có. Mọi tính năng, công cụ, bảng điều khiển và chức năng đã được phát triển với nhu cầu của các chuyên gia sáng tạo làm cốt lõi. Với sự đổi mới và phát triển liên tục, kết quả là một ứng dụng đột phá sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc.

Nếu là một người không chuyên về thiết kế hay vẽ logo… thì Affinity Designer sex giúp bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar