Phần Mềm Thiết Kế Ứng Dụng Di Động Flinto Trên Mac Dễ Xài Không Cần Code

July 21, 2019
Graphics Design
1 0
Tải Flinto Cho Macbook c 25.2 Flinto 26.0.5

Phần Mềm Thiết Kế Ứng Dụng Di Động Flinto Trên Mac Dễ Xài Không Cần Code

Flinto cho Mac là một công cụ tạo mẫu ứng dụng di động cho phép bạn tạo mọi thứ từ các nguyên mẫu đơn giản, cho đến các nguyên mẫu toàn diện với các tương tác ấn tượng. Chúng tôi đã thiết kế cẩn thận Flinto cho Mac để giảm thiểu độ phức tạp. Không có lập trình hoặc thời gian. Đó là các nhà thiết kế công cụ tạo mẫu đã được chờ đợi.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar