Phần Mềm Things Hỗ Trợ Tổ Chức & Sắp Xếp File Trên Macbook Gọn Gàng

July 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Things3 Cho Macbook Things3.11.2 Things phiên bản khác

Phần Mềm Things Hỗ Trợ Tổ Chức & Sắp Xếp File Trên Macbook Gọn Gàng

Là người dùng Mac, chúng tôi tha hồ quản lý các tác vụ của mình. Có một số công cụ quản lý tác vụ đa tính năng và dựa trên web mà chúng ta có thể sử dụng. Nhưng, thậm chí tốt hơn, đây là một loại ứng dụng được đại diện bởi các nhà phát triển của Apple.

Trên thực tế, các tùy chọn đủ phong phú đến mức chỉ chọn một ứng dụng tốt nhất để sử dụng là không dễ dàng.

Things giúp bạn sắp xếp và tổ chức các công việc một cách hợp lý và rất logic.Tạo ghi chú, sắp xếp công việc cho Macbook.

Leave a Reply

Skip to toolbar