Phần Mềm Tìm Icon Icons8 Đơn Giản & Nhanh Chóng Trên Macbook

July 28, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Tải Icons8 Cho Macbook Icons8 v5.7.2.UPDATE

Phần Mềm Tìm Icon Icons8 Đơn Giản & Nhanh Chóng Trên Macbook

Icons8 trên mac os cho phép người dùng tìm kiếm các biểu tượng và chèn trực tiếp vào Photoshop, Xcode hoặc bất kỳ chương trình nào khác.

  • 5000 biểu tượng miễn phí cho nhà phát triển và nhà thiết kế
  • Định dạng PNG ở nhiều kích cỡ từ 25x25px đến 512×512 px
  • Tìm kiếm theo thẻ
  • Kéo đến Xcode, Photoshop hoặc bất cứ thứ gì
  • Biểu tượng vector không được bao gồm trong ứng dụng, nhưng có sẵn cho một khoản phí
    2 giây để tìm một biểu tượng và chèn nó vào tác phẩm của bạn
  • Tất cả các tệp nằm trên đĩa – hãy gửi các thư mục bằng Finder và tất cả các biểu tượng đều ở đó

Leave a Reply

Skip to toolbar