Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

Jun 29, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
5 0
Tải Alfred Cho Macbook Alfred (2.7.2) Alfred (2.8.1) Alfred (2.8.3) Alfred_Powepack_3.6.2 Alfred_Powepack_3.7 Alfred_3_Powerpack_3.7.1__943 Alfred_3_Powerpack_3.7.1__946 Alfred_3_Powerpack_3.7.2__951 Alfred_3_Powerpack_3.8.1__960 Alfred 4.0.1

Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

Alfred là một ứng dụng tìm kiếm thông minh cho macOS, giúp tăng hiệu quả của bạn với các phím nóng, từ khóa, mở rộng văn bản và hơn thế nữa. Tìm kiếm máy Mac và web của bạn và hiệu quả hơn với các hành động tùy chỉnh để kiểm soát máy Mac của bạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *