Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

June 29, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
7 0
Tải Alfred Cho Macbook Alfred v4.0.9 Build 1144 Alfred phiên bản khác

Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

Alfred là một ứng dụng tìm kiếm thông minh cho macOS, giúp tăng hiệu quả của bạn với các phím nóng, từ khóa, mở rộng văn bản và hơn thế nữa. Tìm kiếm máy Mac và web của bạn và hiệu quả hơn với các hành động tùy chỉnh để kiểm soát máy Mac của bạn.

 

Comments

Leave a Reply

Skip to toolbar