Phần Mềm Tự Động Tô Màu Cho Ảnh PhotosRevive Trên Macbook

Jul 31, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
1 0
Tải PhotosRevive Cho Macbook PhotosRevive 1.0.0

Phần Mềm Tự Động Tô Màu Cho Ảnh PhotosRevive Trên Macbook

PhotosRevive tự động tô màu cho ảnh đen trắng cũ của bạn. Ứng dụng sử dụng trí thông minh nhân tạo mang tính cách mạng sẽ thêm màu sắc theo cách cực kỳ thực tế.

1. Nhập hoặc quét ảnh của bạn
Nhập phiên bản quét ảnh của bạn và quét trực tiếp từ ứng dụng.

2. Điều chỉnh tông màu đen và trắng
Cải thiện ảnh gốc của bạn bằng cách sửa độ tương phản và bằng cách điều chỉnh tông màu đen và trắng.

3. Chỉ cần tận hưởng màu sắc
Chỉ cần nhìn vào kết quả, màu sắc sẽ được tự động thêm vào bởi trí thông minh nhân tạo của chúng tôi.

Comments
  • đúng lúc cần là tìm thấy ngay

    thuanduong August 9, 2019 5:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung