Phần Mềm Tự Thiết Kế Font Chữ FontLab VI Trên Laptop Macbook

July 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FontLab v7.1.1.7382 FontLab phiên bản khác FontLab

Phần Mềm Tự Thiết Kế Font Chữ FontLab VI Trên Laptop Macbook

FontLab VI là ứng dụng chỉnh sửa phông chữ tích hợp cho macOS, giúp bạn tạo phông chữ từ đầu đến cuối, từ một thiết kế đơn giản đến một dự án phức tạp cực kỳ táo bạo, và mang đến sự kỳ diệu cho thiết kế kiểu. FontLab VI giúp bạn tạo nên những Font chữ cực kỳ khác lạ và cho riêng mình.

Leave a Reply

Skip to toolbar