Phần Mềm Tùy Chỉnh Thanh Dock ActiveDock Trên Macbook Yêu Thích

July 21, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Tải ActiveDock Cho Macbook ActiveDock 1.1 ActiveDock 1.1.4 ActiveDock 1.1.5 ActiveDock 1.1.6 ActiveDock 1.1.7 ActiveDock 1.1.9 ActiveDock 1.1.10 ActiveDock 1.1.11 ActiveDock 1.1.12 ActiveDock 1.1.16 ActiveDock 1.1.18 ActiveDock 1.1.19 ActiveDock 1.1.20 ActiveDock 1.1.21 ActiveDock 1.1.22 ActiveDock 1.1.3

Phần Mềm Tùy Chỉnh Thanh Dock ActiveDock Trên Macbook Yêu Thích

ActiveDock là sự thay thế hoàn toàn cho Apple Dock với nhiều tính năng mới.ActiveDock cho phép nhóm các tài liệu và ứng dụng, chuyển đổi nhanh hơn giữa các ứng dụng và cửa sổ , quản lý các cửa sổ ngay từ bảng điều khiển Window Preview.

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh sự xuất hiện của các biểu tượng và chính dock khi bạn cần.Macbook của bạn sẽ ngày càng tuyệt vời hơn.

Leave a Reply

Skip to toolbar