Phần Mềm Waltr 2 v2.6.15 Chép Và Lấy File Trên Iphone Ipad Cực Dễ

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Waltr Cho Macbook Waltr 1.6.2 Waltr 1.6.5 Waltr 1.7.1 Waltr 1.7.3 Waltr 2.0.3 Waltr 2.0.5 Waltr 2 v2.0.6 Waltr 2 v2.0.7 Waltr 2 v2.0.8 Waltr 2 v2.0.9 Waltr 2 v2.0.11 Waltr 2 v2.0.12 Waltr 2 v2.6.7 Waltr 2 v2.6.8 Waltr 2 v2.6.9 Waltr 2 v2.6.12 Waltr 2 v2.6.15 Waltr 2 v2.6.16 Waltr 2 v2.6.21

Phần Mềm Waltr 2 v2.6.15 Chép Và Lấy File Trên Iphone Ipad Cực Dễ

Chỉ việc cắm các thiết bị di động Iphone Ipad vào máy tính macbook là có thể chép nhạc, hình,danh bạ hay bất kỳ công cụ nào bạn muốn qua lại giữa macbook với thiết bị chạy IOS.

Phần mềm Waltr 2 v2.6.15 trên mac os sẽ giúp bạn làm được những điều này dễ dàng hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *