Phần Mềm Xem Ảnh EdgeView Chuyên Nghiệp Trên Mac Os X

June 30, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải EdgeView Cho Macbook EdgeView 8.40 EdgeView phiên bản khác

Phần Mềm Xem Ảnh EdgeView Chuyên Nghiệp Trên Mac Os X

EdgeView 2 là trình xem hình ảnh nhỏ nhưng mạnh mẽ và rất nhanh trên MacOS X. Người dùng có thể tìm thấy hình ảnh dễ dàng trong trình duyệt tệp nội bộ, cũng có thể xem nhanh trong cửa sổ trình xem.
EdgeView 2 có thể đọc hầu hết các định dạng tệp hình ảnh nổi tiếng và thậm chí có thể mở các tệp lưu trữ zip, rar, 7-zip. Cũng hỗ trợ kết nối FTP Server, đọc tệp trên FTP.

Xem nhiều hình ảnh cùng lúc trên mac os là điều mà nhiều người dùng macbook yêu thích. Thuận tiện như trên windows.

Leave a Reply

Skip to toolbar