Phần Mềm Xem Video Smart Player – Đọc Mọi Định Dạng Trên Macbook

July 31, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Smart Player Pro Cho Macbook Smart Player Pro 1.0.3

Phần Mềm Xem Video Smart Player – Đọc Mọi Định Dạng Trên Macbook

Smart Player giúp bạn xem video trên máy Mac dễ dàng! Nó chơi tất cả các loại tệp phổ biến (MOV, MP4, MKV, AVI cộng với nhiều loại khác) một cách dễ dàng. Khi bạn thêm tệp video vào máy Mac, Smart Player sẽ tự động thêm chúng vào thư viện của nó. Ứng dụng nhận dạng phim, chương trình TV và video gia đình và nhóm chúng cho bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar