Phần Mềm Xử Lý Nhiều Ảnh Cùng Lúc Retrobatch Tiện Lợi Trên Macbook

July 13, 2019
Graphics Design
1 0
Retrobatch 1.3.1 Retrobatch phiên bản khác Retrobatch

Phần Mềm Xử Lý Nhiều Ảnh Cùng Lúc Retrobatch Tiện Lợi Trên Macbook

Retrobatch trên macbook khiến bạn cảm thấy thích thú và đam mê với công cụ sửa ảnh tuyệt vời.

Một bộ xử lý hình ảnh hàng loạt dựa trên  công cụ Retrobatch có thể trộn, kết hợp và kết hợp các hoạt động khác nhau lại với nhau để tạo ra quy trình làm việc hoàn hảo.
Xử lý một hình ảnh hoặc hàng ngàn hình ảnh, với sự hỗ trợ để đọc và ghi các định dạng tệp phổ biến, tạo nhiều đầu vào và nhiều đầu ra.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar