Phần Mềm Xử Lý & Xóa File Giống Nhau Gemini Cho Macbook

July 15, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Gemini 2.6.1 Gemini phiên bản khác Gemini

Phần Mềm Xử Lý & Xóa File Giống Nhau Gemini Cho Macbook

Bạn đang xài macbook, dù máy tính chạy hệ điều hành mac os nào. Cần xử lý bài toán làm sao xóa file trùng trên máy tính macbook hay imac của bạn. Phần mềm Gemini sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm các tệp trùng lặp và xóa sạch chúng bằng Gemini 2. Nó thông minh, chính xác bằng và xóa mọi file rác lấy lại dung lượng bộ nhớ cỏn trống trên máy Mac của bạn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar