Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

Jun 29, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
5 0
Tải ON1 Photo RAW Cho Macbook ON1 Photo RAW 2017.5_11.5.1 ON1 Photo RAW 2018.5 ON1 Photo RAW 2018.5 12.5.2.5686 ON1 Photo RAW 2018 5757 ON1 Photo RAW 2018 12.5.4 6265 ON1_Photo RAW 2019.5 v13.5.1.7136

Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

ON1 Photo RAW 2019.5 mới là phần mềm trên mac os x giúp chỉnh sửa ảnh tuyệt đỉnh! Nó đặt các nhu cầu chỉnh sửa ảnh chính cho các nhiếp ảnh gia dưới một mái nhà mà không phải nảy giữa nhiều phần mềm. Với ON1 Photo RAW 2019.5, bạn có được các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mà mọi nhiếp ảnh gia cần để có được kết quả chuyên nghiệp trong khi vẫn giữ cho công việc của bạn hiệu quả, mạnh mẽ và đơn giản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung