Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

Jun 29, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
5 0
ON1 Photo RAW 2020 14.0.1 ON1 Photo RAW 2020 phiên bản khác ON1 Photo RAW 2020

Phần ON1 Photo RAW Giúp Chỉnh Sửa File Ảnh Raw Trên Macbook Hiệu Qủa

ON1 Photo RAW 2019.5 mới là phần mềm trên mac os x giúp chỉnh sửa ảnh tuyệt đỉnh! Nó đặt các nhu cầu chỉnh sửa ảnh chính cho các nhiếp ảnh gia dưới một mái nhà mà không phải nảy giữa nhiều phần mềm. Với ON1 Photo RAW 2019.5, bạn có được các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mà mọi nhiếp ảnh gia cần để có được kết quả chuyên nghiệp trong khi vẫn giữ cho công việc của bạn hiệu quả, mạnh mẽ và đơn giản.

 

Cập nhật mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung