Pixologic ZBrush – Phần mềm vẽ tranh chân dung 2d cho mac

Aug 21, 2020
Graphics Design
GOOGLE DRIVE Pixologic ZBrush 2021.1.1 for Mac Pixologic ZBrush phiên bản khác Pixologic ZBrush

Pixologic ZBrush – Phần mềm vẽ tranh chân dung 2d cho mac

ZBrush Pixologic ZBrush 4R7  trao quyền cho các nghệ sĩ khả năng điêu khắc linh hoạt hơn thông qua các bổ sung mạnh mẽ cho hệ thống bút vẽ từng đoạt giải thưởng. Chúng tôi đã mở rộng thư viện bàn chải điêu khắc với các bàn chải XTractor, HistoryRecall và DecoCurve mới. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể hạn chế các nét vẽ của mình chỉ chuyển tiếp các cử chỉ với công cụ sửa đổi No Back & Forth mới.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar