Plugin Everything Monospacer – Tạo Ảnh Theo Font Chữ Bạn Muốn

August 11, 2020
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Plugin Everything Monospacer 1.1.3 cho After Effects Plugin Everything Monospacer phiên bản khác Plugin Everything Monospacer

Plugin Everything Monospacer – Tạo Ảnh Theo Font Chữ Bạn Muốn

Giải quyết vấn đề lâu đời của việc tạo hoạt ảnh cho phông chữ có độ rộng thay đổi.
Phông chữ có độ rộng thay đổi không lý tưởng cho hoạt ảnh. Đừng từ bỏ phông chữ yêu thích của bạn chỉ vì nó trông hoạt hình xấu xí, hãy sử dụng Monospacer. Nó hoạt động bằng cách lấy lớp văn bản gốc của bạn và chỉ cần dịch chuyển các ký tự để đảm bảo khoảng cách đều nhau.

Trang chủ https://aescripts.com/monospacer/

Leave a Reply

Skip to toolbar