Power Manager – Tự động khởi động, tắt hoặc ngủ máy Mac của bạn

February 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Power Manager 5.4.9 FSHARE Power Manager 5.4.5 Power Manager phiên bản khác Power Manager

Power Manager – Tự động khởi động, tắt hoặc ngủ máy Mac của bạn

Power Manager là giải pháp giúp giảm chi phí năng lượng của máy tính Mac. Sử dụng Power Manager để xác nhận quyền kiểm soát khi máy Mac của bạn khả dụng và khi nào chúng bị tắt.

Power Manager mở rộng chức năng lập lịch trình được cung cấp bởi Energy Saver của OS X. Không giống như Energy Saver, Power Manager nhận thức được nhiều người dùng, cung cấp lịch trình không giới hạn, cung cấp khả năng tùy chỉnh lớn hơn và hỗ trợ nhiều hành động hơn.

Power Manager bao gồm khả năng lên lịch ứng dụng, khởi chạy tài liệu và chạy tập lệnh.

Bao gồm hỗ trợ AppleScript, hành động Automator, giao diện dòng lệnh và giao diện lập trình.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 5.4.9:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar