Quản Lý Mọi Thứ: Tài Khoản-Tồn Kho… Trên Macbook Bằng Tap Forms Như Access

July 21, 2019
Application
1 0
Tap Forms 5.3.9 Tap Forms phiên bản khác Tap Forms

Quản Lý Mọi Thứ: Tài Khoản-Tồn Kho… Trên Macbook Bằng Tap Forms Như Access

Bạn có rất nhiều Tài khoản, công thức nấu ăn, chi phí, hàng tồn kho – cuộc sống đầy những thứ mà chúng ta không muốn quên hoặc thất lạc. Tap Forms giúp bạn sắp xếp tất cả mọi thứ ở một nơi – an toàn, có thể tìm kiếm và có thể truy cập trên máy Mac
Tap Forms giúp bạn sắp xếp tất cả mọi thứ ở một nơi – an toàn, có thể tìm kiếm và có thể truy cập trên máy Mac của bạn ( hình thức tap5ứng dụng iOS + Apple Watch được bán riêng). Làm thế nào một ứng dụng có thể tổ chức mọi thứ?

Bởi vì bạn không chỉ có thể sử dụng và tùy chỉnh 33 mẫu dựng sẵn mà bạn còn có thể tạo các biểu mẫu riêng của riêng mình để nhập bất kỳ loại thông tin nào, ngay cả khi thông tin đó bao gồm hình ảnh, hình tượng trưng, ​​bản ghi âm, tính toán, tệp đính kèm, xếp hạng hoặc thậm chí liên kết đến các hình thức khác. Điều này làm cho nó gần giống như xây dựng ứng dụng tổ chức tùy chỉnh rất riêng của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar