QuickRes 4.7.1 – Chuyển nhanh độ phân giải trên màn hình Retina của bạn

December 23, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
QuickRes 4.7.1 QuickRes phiên bản khác QuickRes

QuickRes 4.7.1 – Chuyển nhanh độ phân giải trên màn hình Retina của bạn

QuickRes là cách nhanh nhất và dễ nhất để chuyển đổi giữa các độ phân giải màn hình trên máy Mac của bạn. Với MacBook Pro có màn hình Retina QuickRes, bạn có thể đặt độ phân giải của mình lên tới mức cực đại 3840 x 2400! Với các máy Mac khác, bạn có thể đặt độ phân giải của mình thành những thứ bạn chưa từng thấy trước đây, bao gồm cả chế độ HiDPI, gần giống với màn hình Retina trên máy tính tiêu chuẩn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.7.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar