QuikQuak Fusion Field – Phần mềm thiết kế âm thanh chuyên nghiệp

Sep 20, 2020
Graphics Design
GOOGLE DRIVE QuikQuak Fusion Field v4.0.0 QuikQuak Fusion Field phiên bản khác QuikQuak Fusion Field

QuikQuak Fusion Field – Phần mềm thiết kế âm thanh chuyên nghiệp

Fusion Field là một loại hồi âm mượt mà được thiết kế để có thể kết hợp hài hòa – âm thanh sạch sẽ, không phô trương, của nó có một lớp bụi tự nhiên trôi phía sau, và bổ sung cho nguồn nguyên liệu. Fusion Field rất dễ sử dụng và màn hình chính hiển thị các hiệu ứng của giảm chấn và EQ một cách tự nhiên đơn giản. Âm vang có thể được giảm bớt ở các tần số trên và dưới, cho phép âm thanh nhẹ nhàng và không khí nâng cao cho âm thanh.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar