Reeder – Đồng bộ hoá & hỗ trợ đọc tin tức đơn giản hơn

June 9, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Reeder 5.0.6 Reeder phiên bản khác Reeder

Reeder – Đồng bộ hoá & hỗ trợ đọc tin tức đơn giản hơn

Reader là một ứng dụng đọc tin tức cho Mac với sự hỗ trợ cho các dịch vụ đồng bộ hóa khác nhau.

Reeder thêm các tính năng mới như …

  • Chế độ đọc Bionic mới
  • Dịch vụ Đọc sau trong ứng dụng đồng bộ hóa với iCloud
  • Xem trước hình ảnh trong danh sách bài viết (cuối cùng)
  • Một người xem hình ảnh
  • Trình xem bài viết được cải thiện nhiều
  • Nhiều tùy chọn bố trí hơn, bao gồm bố trí tự động tùy thuộc vào kích thước cửa sổ
  • Cải thiện lượt xem người đọc

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ tự lưu trữ, Reeder nên làm việc với các dịch vụ sử dụng API Fever hoặc Google Reader. Hoặc chỉ RSS độc lập (không đồng bộ hóa) nếu bạn không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

CÓ GÌ MỚI

  • Phiên bản Reeder 5.0.5:

YÊU CẦU

  • macOS 10.14 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Leave a Reply

Skip to toolbar