Retouching Academy – MUA Retouch Panel – Tiện ích mở rộng Photoshop thông minh

Sep 16, 2020
Plugin
GOOGLE DRIVE Retouching Academy – MUA Retouch Panel Retouching Academy – MUA Retouch Panel phiên bản khác Retouching Academy – MUA Retouch Panel

Retouching Academy – MUA Retouch Panel – Tiện ích mở rộng Photoshop thông minh

MUA Retouch Panel là một tiện ích mở rộng Photoshop thông minh được thiết kế để chỉnh sửa tinh tế, trực quan, cấp độ chiến dịch được tạo ra với sự chú ý của Chuyên gia trang điểm. Được phát triển bởi nhiếp ảnh gia & thợ sửa sắc đẹp Julia Kuzmenko McKim và nghệ sĩ trang điểm, nhiếp ảnh gia & thợ chỉnh sửa ảnh Jordan Liberty qua nhiều năm làm việc trong ngành Làm đẹp, các kịch bản bảng điều khiển hiện chỉ có sẵn cho người dùng bảng MUA Chỉnh sửa.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar