RETRO FORTH 2019.8 – Ngôn ngữ lập trình từ Forth cho mac

August 8, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE RETRO FORTH v2019.8 RETRO FORTH phiên bản khác RETRO FORTH

RETRO FORTH 2019.8 – Ngôn ngữ lập trình từ Forth cho mac

RETRO FORTH là một ngôn ngữ lập trình kết hợp có nguồn gốc từ Forth. Được thiết kế nhỏ gọn, dễ học và dễ thích nghicác nhu cầu cụ thể, nó đã được phát triển và hoàn thiện thông qua việc sử dụng liên tục bởi một cộng đồng nhỏ trong hơn một thập kỷ.

Forth là một ngôn ngữ lập trình dựa trên ngăn xếp được tạo ra vào cuối những năm 1960 bởi Chuck Moore. Trải qua nhiều thập kỷ, nó đã phát triển thông qua việc sử dụng, với nhiều phương ngữ trên đường đi.

Phương ngữ RETRO FORTH được tạo ra vào cuối những năm 1990, và đã liên tục được phát triển và hỗ trợ trong hơn 15 năm. Nó là một ngôn ngữ dựa trên ngăn xếp có cấu trúc, mệnh lệnh với các phương tiện hiện đại bao gồm trích dẫn và phản ánh.

Nó có các tính năng :

phiên bản mới nhất của ngôn ngữ RETRO FORTH
trình soạn thảo mã sử dụng tập con Markdown
phong cách lập trình hiểu biết
mã được trích xuất từ ​​các khối có hàng rào trong nguồn Markdown cho phép trộn mã và bình luận dễ dàng
hỗ trợ tìm nạp dữ liệu từ máy chủ Gopher

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2019.8:

Bản phát hành này cập nhật RETRO FORTH lên bản phát hành mới nhất, với nhiều bản sửa lỗi, cải tiến hiệu suất và dọn dẹp nội bộ.

YÊU CẦU

Intel, bộ xử lý 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar