Rhinoceros – Thiết kế, mô hình, trình bày, phân tích và hiện thực hóa phần mềm

Jan 17, 2020
Graphics Design
GOOGLE DRIVE Rhino 7 7.4.21047.11002 FSHARE Rhinoceros 6.21 Rhinoceros phiên bản khác Rhinoceros

Rhinoceros – Thiết kế, mô hình, trình bày, phân tích và hiện thực hóa phần mềm

Tê giác có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, lập tài liệu, kết xuất, làm động và dịch các đường cong, bề mặt và chất rắn của NURBS, các đám mây điểm và

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar