Rocket 1.5.1 – Biểu Tượng Cảm Xúc Kiểu Slack Ở Mọi Nơi Trên Máy Macbook

Aug 18, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Pass Tải File: CAIDATWIN.NET Rocket 1.5 Rocket 1.5.1

Rocket 1.5.1 – Biểu Tượng Cảm Xúc Kiểu Slack Ở Mọi Nơi Trên Máy Macbook

Rocket cung cấp cho bạn biểu tượng cảm xúc kiểu Slack ở mọi nơi trên máy Mac của bạn.

Phiên bản 1.5.1:

Phiên bản Rocket này thay đổi cách chúng tôi xuất bản và cung cấp các bản cập nhật, cũng như giới thiệu các phương thức cấp phép và bảo mật mới. (Bây giờ là tự lưu trữ – không còn bên thứ ba nữa!)

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *