Rocket 1.6.1 – Biểu tượng cảm xúc kiểu Slack ở mọi nơi trên máy Mac của bạn

January 28, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Rocket 1.6.1 GOOGLE DRIVE Rocket 1.7.3 Rocket phiên bản khác Rocket

Rocket 1.6.1 – Biểu tượng cảm xúc kiểu Slack ở mọi nơi trên máy Mac của bạn

Rocket cung cấp cho bạn biểu tượng cảm xúc kiểu Slack ở mọi nơi trên máy Mac của bạn.

Lưu ý : Ứng dụng này có chứa trong ứng dụng và / hoặc mua mô-đun bên ngoài.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.6.1:

Phiên bản Rocket này thay đổi cách chúng tôi xuất bản và cung cấp các bản cập nhật, cũng như giới thiệu các phương thức cấp phép và bảo mật mới. (Bây giờ là tự lưu trữ – không còn bên thứ ba nữa!)

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar