Rottenwood 1.2.5 – Tạo danh mục phim của bạn

February 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Rottenwood 1.2.5 Rottenwood phiên bản khác Rottenwood

Rottenwood 1.2.5 – Tạo danh mục phim của bạn

Rottenwood cung cấp cho bạn một vị trí tập trung để liệt kê những bộ phim bạn đã xem hoặc muốn xem, để đánh dấu chúng là mục yêu thích hoặc thậm chí Gỗ thốiđể ghi chú về chúng, tất cả trong một giao diện hấp dẫn hoàn chỉnh với các tính năng tìm kiếm nâng cao.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.2.5:

khả năng tương thích macOS 10.15.
Nhiều cải tiến khác.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar