Rumpus 8.2.10 – Máy chủ FTP hiệu suất cao

Jan 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Rumpus 8.2.10 Rumpus phiên bản khác Rumpus

Rumpus 8.2.10 – Máy chủ FTP hiệu suất cao

Rumpus là một máy chủ chuyển tập tin FTP, WebDAV và Web hiệu suất cao, dễ sử dụng cho OS X.

Các tính năng chính bao gồm tài khoản người dùng tích hợp, dễ quản trị, chuyển tập tin Web tích hợp, thông báo tải lên tập tin, tùy chọn bảo mật mở rộng, hiệu suất rực rỡ và nhiều hơn nữa. Cũng bao gồm một trình giám sát hoạt động của máy chủ từ xa, Rumpus FileWatch và tiện ích thống kê máy chủ, RumpusStat.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 8.2.10:

Sửa một lỗ hổng bảo mật tiềm năng. Tất cả quản trị viên Rumpus được khuyến khích cập nhật

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.6 trở lên

Rumpus 8.2.10

https://www.fshare.vn/file/KS1FRB1V4OPB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung