Secret Folder 10.1 – Bảo vệ thông tin của bạn trên cơ sở từng thư mục

Jan 14, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Secret Folder 10.1 Secret Folder phiên bản khác Secret Folder

Secret Folder 10.1 – Bảo vệ thông tin của bạn trên cơ sở từng thư mục

Thư mục bí mật là một chương trình Mac OS X cung cấp một cách dễ dàng và nhanh chóng để bảo vệ các tài liệu cá nhân và tránh việc người dùng khác nhìn thấy, sửa đổi hoặc xóa chúng. Nó cho phép người dùng ẩn các thư mục và nội dung của họ. Tập tin và thư mục có thể được thêm bằng một cú nhấp chuột vào hộp thoại chọn hoặc thông qua kéo và thả. Ứng dụng này rất đơn giản để sử dụng và có thể được bảo vệ bằng mật khẩu.

Chương trình này sử dụng chức năng tiêu chuẩn của hệ điều hành để làm cho các thư mục và tệp trở nên vô hình và rất hữu ích để giữ thông tin tránh xa những con mắt tò mò hoặc những đứa trẻ có thể vô tình sửa đổi hoặc xóa các tệp cá nhân. Đối với người dùng cần các cấp độ nâng cao hơn để bảo vệ dữ liệu, có nhiều cách khác như bảo vệ thông tin trên phương tiện lưu động (như tạo hình ảnh đĩa được mã hóa) hoặc sử dụng Mac OS X FileVault.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 10.1:

Giải pháp cho các lỗi nhỏ
Tối ưu hóa mã

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Secret Folder 10.1

Cập nhật mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung