Shimo – Máy khách VPN cho Mac

July 15, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Shimo 5.0.1 Shimo phiên bản khác Shimo

Shimo – Máy khách VPN cho Mac

Shimo là ứng dụng khách VPN linh hoạt nhất cho OS X và nó cho phép mọi người thực sự làm chủ mạng an toàn. Nó hỗ trợ nhiều giao thức hơn bất kỳ ứng dụng VPN nào khác ngoài kia! Các kết nối CiscoVPN, AnyConnect, IPSec, OpenVPN, PPTP / L2TP, Nortel và thậm chí SSH không có vấn đề gì với Shimo.

Shimo có thể tự động hóa mọi thứ xung quanh các kết nối mạng an toàn của bạn: Tự động thiết lập kết nối khi bạn thay đổi vị trí mạng, thực thi AppleScripts trên một số sự kiện nhất định hoặc được thông báo về các sự kiện này. Đây chỉ là một trích đoạn rất nhỏ về khả năng của Shimo. Vui lòng tải xuống Shimo từ trang web của chúng tôi và dùng thử miễn phí 30 ngày trước khi bạn phải mua giấy phép!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 5.0:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar