Simlab Composer 9.2.21 – Nhập mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn

Jan 15, 2020
Phần Mềm Đồ Họa
0 0
Simlab Composer 9.2.21 Simlab Composer phiên bản khác Simlab Composer

Simlab Composer 9.2.21 – Nhập mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn

SimLab Composer hỗ trợ nhập các mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn, bao gồm: SketchUp, Rhino, STEP, IGES, Collada, 3D PDF, 3D XML, FBX, Obj, 3DS, DXF, U3D, STL và DWG. Các mô hình và cảnh 3D có thể được xuất sang các định dạng tệp sau, OBJ, FBX, Collada, STL, U3D, BIP và OSG.

Xây dựng cảnh 3D: SimLab Composer cung cấp cho người dùng tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng các giác quan 3D từ các mô hình hiện có. Ngoài các trình kéo được tìm thấy trong các ứng dụng 3D hiện đại để đặt mô hình vào cảnh, SimLab Composer cung cấp các công cụ độc đáo như snap to object và snap xuống đất để tạo cảnh 3D trực quan và nhanh chóng.

SimLab Composer duy trì cấu trúc lắp ráp của các mô hình 3D nhập khẩu, điều này cho phép người dùng chọn mức độ để làm việc (mặt, thân máy, bộ phận, lắp ráp hoặc lắp ráp). Nhiều tính năng hơn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 9.2.21:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.5 trở lên

Simlab Composer 9.2.21

https://www.fshare.vn/file/83HVNCH4UOIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung