Simlab Composer – Nhập mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn

Jan 15, 2020
Graphics Design
GOOGLE DRIVE Simulation Lab Software SimLab Composer 10 Ultimate v10.17 FSHARE Simlab Composer 9.2.21 Simlab Composer phiên bản khác Simlab Composer

Simlab Composer – Nhập mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn

SimLab Composer hỗ trợ nhập các mô hình 3D từ nhiều định dạng tệp tiêu chuẩn, bao gồm: SketchUp, Rhino, STEP, IGES, Collada, 3D PDF, 3D XML, FBX, Obj, 3DS, DXF, U3D, STL và DWG. Các mô hình và cảnh 3D có thể được xuất sang các định dạng tệp sau, OBJ, FBX, Collada, STL, U3D, BIP và OSG.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar