SmallCubed MailSuite 2019.0.1 – Quản lý thư như một Maven với Mojave

December 19, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
SmallCubed MailSuite SmallCubed MailSuite 2019.0.1

SmallCubed MailSuite 2019.0.1 – Quản lý thư như một Maven với Mojave

Mail Suite quản lý Mail giống như Maven Với Mojave, chúng tôi đã hợp nhất 4 plugin của chúng tôi thành một sản phẩm với một trình cài đặt duy nhất.

MailSuite cung cấp bốn thành phần mạnh mẽ trong một plugin Mail:

Sắp xếp thư với ** MailTags ‘** Từ khóa, Dự án, ngày đáo hạn và hơn thế nữa
Xử lý email với ** quy tắc và lối tắt mạnh mẽ của ** Mail Act-On
Giám sát hộp thư với ** cửa sổ và huy hiệu **
Cá nhân hóa mọi chữ ký tin nhắn bằng ** SigPro. **

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2019.0.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar