Smart Shooter 4.18 – Điều khiển hoàn toàn máy ảnh của bạn từ máy Mac

January 26, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Smart Shooter 4.20 FSHARE Smart Shooter 4.13 Smart Shooter phiên bản khác Smart Shooter

Smart Shooter 4.18 – Điều khiển hoàn toàn máy ảnh của bạn từ máy Mac

Smart Shooter cho phép bạn điều khiển hoàn toàn máy ảnh của mình từ máy Mac, cho phép bạn tự do khám phá và thử nghiệm để giúp chụp được bức ảnh hoàn hảo.

Tự động tải xuống và hiển thị nghĩa là bạn có thể đánh giá đầy đủ ảnh của mình sau vài giây và đầu ra xem trực tiếp theo thời gian thực sẽ giúp bạn lấy nét và sáng tác cảnh.

Ngôn ngữ kịch bản cho phép bạn điều khiển máy ảnh của mình, cho phép bạn chụp nhiều ảnh với các cài đặt khác nhau chỉ bằng cách nhấp vào một nút.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Smart Shooter 4.20:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar