Steinberg SpectraLayers Pro – Phần mềm chỉnh sửa âm thanh cao cấp

August 23, 2020
Application
0 0

SpectraLayers cung cấp khả năng tăng cường âm thanh bằng cách hiển thị âm thanh dưới dạng đối tượng trực quan. Bạn có thể khám phá, tiếp cận, tiếp nhận và biến đổi, thực hiện các nhiệm vụ kỳ diệu từ sửa chữa và khôi phục âm thanh đến thiết kế âm thanh định dạng tự do. Các công cụ lựa chọn chưa từng có được phát triển trong nhiều năm hiện được tham gia bởi các quy trình khai thác và sửa chữa âm thanh dựa trên trí tuệ nhân tạo mới, biến đây trở thành phiên bản quan trọng nhất của SpectraLayers.

GOOGLE DRIVE Steinberg SpectraLayers Pro v7.0.10 Steinberg SpectraLayers Pro phiên bản khác Steinberg SpectraLayers Pro

Steinberg SpectraLayers Pro – Phần mềm chỉnh sửa âm thanh cao cấp

SpectraLayers cung cấp khả năng tăng cường âm thanh bằng cách hiển thị âm thanh dưới dạng đối tượng trực quan. Bạn có thể khám phá, tiếp cận, tiếp nhận và biến đổi, thực hiện các nhiệm vụ kỳ diệu từ sửa chữa và khôi phục âm thanh đến thiết kế âm thanh định dạng tự do. Các công cụ lựa chọn chưa từng có được phát triển trong nhiều năm hiện được tham gia bởi các quy trình khai thác và sửa chữa âm thanh dựa trên trí tuệ nhân tạo mới, biến đây trở thành phiên bản quan trọng nhất của SpectraLayers.

Leave a Reply

Skip to toolbar