Sublime Text – Công cụ gõ văn bản dễ xài cho mọi macbook

January 28, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Sublime Text 4.0 Build 4099 FSHARE Sublime Text 3.2.2 build 3211 Sublime Text phiên bản khác Sublime Text

Sublime Text – Công cụ gõ văn bản dễ xài cho mọi macbook

Sublime Text là một phần mềm soạn thảo văn bản  cho dân viết code, đánh văn bản và văn xuôi.Bất kỳ ai cũng đều cần đến. Ứng dụng được xem như notepad trên windows.

YÊU CẦU

Intel, OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar