Super Morphings cho After Effects MacOS – Công cụ cần thiết cho dựng video

October 22, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Super Morphings 1.0.2 Super Morphings phiên bản khác Super Morphings

Super Morphings cho After Effects MacOS – Công cụ cần thiết cho dựng video

Morphing là sự biến đổi một đối tượng thành một đối tượng khác. Luôn có điều gì đó để biến đổi trong một dự án, chẳng hạn như biến đổi một biểu tượng thành một biểu tượng khác hoặc thực hiện chuyển đổi giữa các cảnh. Sự thật là, các phép biến hình được thực hiện độc đáo là một trong những bí mật để tạo ra các hình ảnh động thiết kế chuyển động tốt nhất. Thông thường đây sẽ là một nhiệm vụ tẻ nhạt nhưng không còn nữa!

Tính năng:
Biến đổi bất kỳ đối tượng nào trong một cú nhấp chuột
Nhiều morphin với nhiều đối tượng
Áp dụng các đường mòn
Áp dụng Slicer
Tùy chỉnh dễ dàng

Leave a Reply

Skip to toolbar