Synkmark – Đồng bộ bookmarks giữa Safari, Google Chrome và Firefox

February 4, 2021
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Synkmark 2.11.4 Synkmark

Synkmark – Đồng bộ bookmarks giữa Safari, Google Chrome và Firefox

Synkmark là cầu nối của bạn để giữ các dấu trang được đồng bộ hóa giữa Safari, Google Chrome và Firefox. Synkmark cũng có thể giữ cho các dấu trang của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo ý bạn muốn, được xác minh và không bị trùng lặp. Synkmark tương thích với iCloud, Đăng nhập vào Google và Firefox Sync để bạn có thể sắp xếp các dấu trang trên tất cả các thiết bị của mình.

Leave a Reply

Skip to toolbar