System Toolkit – Tối ưu hoá macbook trở nên mạnh mẽ hơn

February 17, 2021
Application
0 0
cài macbook quận 1 GOOGLE DRIVE System Toolkit 3.3.0 System Toolkit

System Toolkit – Tối ưu hoá macbook trở nên mạnh mẽ hơn

Bộ công cụ Hệ thống là một ứng dụng bảo trì và thông tin tất cả trong một được thiết kế cho macOS.

Thông tin: Thông tin
hệ thống
Theo dõi tất cả các lần tải hệ thống của bạn. Điều này bao gồm tải CPU, sử dụng bộ nhớ, tốc độ mạng và -traffic và các kết nối mạng mở. Tất cả thông tin có thể được hiển thị trong cả thanh menu phụ và cửa sổ lớp phủ. Sử dụng Trang tổng quan để xem các thông số quan trọng nhất.

Leave a Reply

Skip to toolbar