Tagr – Giúp bạn sắp xếp bộ sưu tập MP3 của mình

June 9, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Tagr 5.3.0 Tagr phiên bản khác Tagr

Tagr – Giúp bạn sắp xếp bộ sưu tập MP3 của mình

Tagr giúp bạn sắp xếp bộ sưu tập MP3 / M4A (MP4) của bạn. Với Tagr, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin như ca sĩ, tiêu đề hoặc bìa album của bài hát. Tagr cũng cho phép bạn kiểm soát cách đặt tên tệp của mình. Tagr có tính năng tích hợp với Discogs.com, cho phép bạn tìm kiếm thông tin album và tác phẩm nghệ thuật và áp dụng nó vào các bài hát của bạn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 5.3.0:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar